Eğitim
Giriş Tarihi : 17-11-2021 03:22   Güncelleme : 17-11-2021 03:22

MAÜ’den Profesyonel ilerleme

MAÜ’den Profesyonel ilerleme

MAÜ’den Profesyonel ilerleme

Mardin Artuklu Üniversitesi iç denetim ve kontrol eğitimi ile kurumsal kalite konusunda profesyonel ilerlemeye devam ediyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığı ve MAÜ Kalite Kurum Koordinatörlüğü tarafından ilgili akademik ve idari personellere yönelik “İç Denetim ve Eylem Planı Çalışmaları” eğitimi verildi.

Sosyal Bilimler+5T olarak yeni bir vizyon belirleyen Mardin Artuklu Üniversitesi, kurumsal kalite standartlarını, belirledikleri vizyon üzerinden geliştirmek ve iç denetim ve kontrol sistemi ile de bu standartlarını tamamlamak istediklerini belirtti.

Üniversitenin kalite standartlarını önemli bir seviyeye getirmek için yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Erhan Polat;

“Kamu gelir, gider varlık ve yükümlülüklerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi, her türlü mali ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında  ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesi, varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak maksadıyla  “İç Denetim ve Eylem Planı Çalışmaları” eğitim serilerine başladık. Üniversitemizin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek, kaynakların ekonomik etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve şeffaflık ilkesini benimsetmek maksadıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

Üniversite olarak kamu kaynaklarının etkili kullanımı, katılım, dürüstlük ve hesap verme sorumluluğu ile hareket ettiklerini belirten Erhan Polat,  kurum olarak oluşturulan vizyon ve misyonun kalite standartları çerçevesinde kurum çalışanlarına aktarılması için yoğun mesai harcayan iç kontrol Eylem Planı hazırlama ekibinden; MAÜ Strateji Daire Başkanı Hamza Tahaylan, Ön Mali Kontrol Müdürü Münevver Aykal ve Ön Mali Kontrol Sorumlusu Fidan Özkan’a teşekkür etti.