Eğitim
Giriş Tarihi : 07-10-2021 17:30   Güncelleme : 07-10-2021 17:30

Usta ve Kalfalar ‘İslami İlimler Akademisi’nde Buluşuyor

Köklü bir geleneğin simgeselleştirdiği “medrese” ile modern  ve postmodern yaklaşımların kavramsallaştırdığı “İslami İlimler/İlahiyat Fakülteleri”nin karşılaşma ve işbirliğine  imkân sunan ‘Artuklu İslami İlimler Akademisi’ hayata geçirildi

Usta ve Kalfalar ‘İslami İlimler Akademisi’nde Buluşuyor

Köklü bir geleneğin simgeselleştirdiği “medrese” ile modern  ve postmodern yaklaşımların kavramsallaştırdığı “İslami İlimler/İlahiyat Fakülteleri”nin karşılaşma ve işbirliğine  imkân sunan ‘Artuklu İslami İlimler Akademisi’ hayata geçirildi.

Yaklaşık 10 yıl önce sivil alanda “Akademi-Medrese Buluşmaları” adıyla başlatılan çalışma, Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde “Artuklu İslami İlimler Akademisi” olarak somut bir programa dönüştü.

Kendi coğrafyasının gelişmesine katkı sunabilecek entelektüel zihinlere sahip genç akademisyenleri/alimleri yetiştirmeyi planladıklarını ve  bu program ile başta ülkemiz olmak üzere geniş bir coğrafyada akademiye alternatifler sunma ve         canlılık kazandırmayı hedeflediklerini belirten Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Özcoşar;
“Artuklu İslami İlimler Akademisi ile lisans düzeyinde eğitim gören gençlerimize, 3 yıllık bir program çerçevesinde haftalık dersler, seminerler, okuma ve proje kampları ile derinlikli teorik bir alt yapı kazandırılacaktır.  Bu  süre  zarfında  programa  katılan öğrencilerimize Arapça’nın yanında İngilizce’nin de  öğretilmesi planlanmaktadır. Program katılımcıların araştırma ve yazma becerilerinin artırıldığı danışmanlar gözetimindeki çalışmalar ile tamamlanacaktır.” dedi.
Artuklu İslami İlimler Akademisi’nin hayata geçirilmesindeki temel güdünün, yaşadığımız coğrafyada tam anlamıyla bir sömürüye dönüşen zihinsel, kültürel ve sanatsal dayatmaların olduğunu ifade eden Özcoşar,
“Dayatmaların en belirgin göstergesi varlık ve bilgi kategorilerinin adlandırılması ve sınıflandırılmasında İslam’a ait olanın parantez içine alınarak nesneleştirilmesi ve etkisizleştirilmesidir. Mardin Artuklu Üniversitesi olarak, bu kültürel ve entelektüel sömürüyü alt  etmeye  yönelik  kavramsallaştırmalar ve ortak çabalarla İslam Dünyasında edilgenleşmenin/nesneleşmenin önüne geçilebilme imkânlarını araştırıyoruz. Bu “imkân”ın; “bilginin; ilim, irfan ve hikmet denkleminde yeniden üretilmesi” ve ‘kendi coğrafyasının zengin ilmi ve kültürel sermayesini dikkate alan ve değerlendiren, akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-i selim sahibi akademisyen/alimler yetişmesi’ ile gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Faaliyete geçirdiğimiz ‘Artuklu İslami İlimler Akademisi’nin de bu düşünce ile zihin ve gönül dünyamızda tarif edilmez bir heyecana sebep olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.
Programın, Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Mardin İl Müftülüğü ortaklığında yürütüleceğini ve Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) ile Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) tarafından desteklendiğini belirten Özcoşar, Programı başarıyla bitiren öğrencilere programa katıldıklarına dair  sertifika verileceğini söyledi.

Artuklu İslami İlimler Akademisi’ programı için detaylı bilgiye aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.